Dilde Birlik ve Dilde Türkçeleşme Akımı portalbizden
 
   
 
 
Bilgiler
   
 
Bölümler
   
 

Üye Alanı

 
Sifrem?
Üye Ol
 
 
Bağlantılar
    Türk Dil Kurumu

 
 
 
DİLDE BİRLİK DİLDE TÜRKÇELEŞME ÜLKÜSÜ
DİLDE BİRLİK DİLDE TÜRKÇELEŞME ÜLKÜSÜ
05-06-2008
Yazarı: A. Enis TuranBir toplumun birliğini sürdürmesi “kendi öz değerlerine göre geliştirdiği” dil varlığını kurarak sürdürebilmesi oranında sağlanabilir.
Dilin birliği: Duyguların birliğidir. Düşüncenin birliğidir. “Ülkü”nün birliğidir.
Dil birliği duygu birliğine, duygu - duyuş birliği düşünce birliğine, düşünce birliği “ülkü birliğine” yol açar.
Dolayısıyla: “Dilin birliği” yurdun birliği, ulusun birliğidir.
Dilin birliğine, dilin güçlü olmasına dayanmayan bir duygu, düşünce ile ülkü birliği olamaz. Dile dayalı duygu, düşünce ile ülkü birliğinin oluşturduğu “birlik” süreklidir. Bunalım dönemlerinin ortaya çıkardığı “çıkar birlikleri” ise geniş dönemlere yayılamayan geçici birliklerdir.
Bir dilin birliğini sağlamak, o dilin kendi dil gerçeklerine, kendi dil yapısına uygun çalışmalar yapılarak sürdürülebilir.
Türkçe, Osmanlıca değildir, Arapça değildir, İngilizce de değildir.
Bu dillerin başka dillerden alınmış sözlerle birer Arap saçına dönmüş kurulumlarına bakarak Türkçenin geleceğini değerlendirmek, bu yöntemlerle Türkçeye yön çizmek, Türkçeyi bozmak, Türk ulusluk düşüncesini, değer yargılarını bozmak, Türkçeyi “yeniden” yabancı dillerin boyunduruğuna sokmak demektir.
Birliksiz dirlik(yaşam, uyum) olmaz.

Türk ulusunun birliği, Türk dilinin birliğine, Türkçenin kökenine bağlı kalarak dil varsıllıklarının unutulmadan gelişmesine bağlıdır.

Türkçenin birlik içerisinde gelişmesi, ancak, yalnız:

Kendi köküne, kendi değer yargılarına, kendi duyuş, düşünüş ile ülküsüne uygun olan söz varlığına yönelerek sağlanabilir.

Bunun için öncelikle tutulması gereken yol: “Türk topluluklarında en yaygın olarak kullanılan Türkçe söz varlığını” belirleyip bu söz varlığını işlek, ortak kullanıma sokmaktır.

Türkçenin alıntı sözlerle karışarak bozulmasını önlemek: Bilimin, duyguları yansıtan yalın(soyut) kavramların, düşünce inceliklerinin, ülkülerin, üretim adalgalarının(terimlerinin) Türkçe kök, Türkçe eklerle Türkçenin söz varlığına kazandırılmasıyla sürdürülebilir.

Türkçede, sözlerin köküne bakıldığında anlamının, ekine bakıldığında işleyişinin sezilmesi, bu türden söz varlığının işlek duruma getirilerek yaygın dile kazandırılması yalnız Türkçenin güçlenmesine değil, doğrudan Türk topluluklarının da güçlenmesine yol açacaktır.

Bundan ötürü: “Dilde Birlik” için yapılacak çalışmalarda, ayrıca, vazgeçilmez bir biçimde: “Dilde Türkçeleşme” için de çalışmalar yapmak gerekir. Alıntı sözlerin sağladığı dil birliği “geçici birer dil varlığı” olarak görülmelidir.

Bu gerçekleri görüp belirleyerek bütün Türk topluluklarından dilciler, dilseverler, konunun gerekliliğine inanmış aydınlarla görüşüp işbirliği yolları aradık, tüzüklerini kendi aramızda belirlediğimiz bir “dil - düşünce - ülkü akımı” kurduk.

Bu akımın adına kısaca: “DİLDE BİRLİK DİLDE TÜRKÇELEŞME AKIMI” dedik. Bu dil ülküsü yolunda dilbilime uygun çalışmalar yapmak, bütün çalışmalarımızı bu birlik içerisinde belirleyip yaygınlaştırmak için www.dildebirlik.org sitesini kurduk.

Dilden başlayarak dil ile ilgili bütün alanlardaki olumlu, yararlı çalışmaları yayınlayacağız. Türkiye’nin dört bir yanından; Balkanlardan; Doğusu(Doğu Türkistan), Batısı(Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Karakalpakistan, Türkmenistan), Güney batısı(Türkmen bozkırı), Güneyi(Güney Türkeli, Kuzey Afganistan) ile Ulu Türkeli’den; Kırım’dan, Kazan’dan, “İran’dan: Hallaç, Horasan, Kaşgay Türklerinden”, Bayır - Bucak’tan, Sibirya’daki Altay, Hakas, Tuva, Saha(Yakut) Türklerinden, Moldovyadaki Gagavuz Türklerinden, Çuvaş Türklerinden, Moğolistan’daki Kazak Türklerinden aydınlarla birlikte..

Türk Dil Birliğine gönül vererek bu akıma giren Macaristanlı, Finlandiyalı, Moğolistanlı Türk – Turanlı bilinci taşıyan aydınlarla birlikte..

Bütün Türk lehçelerinin dilbilgisine bağlı kalarak;

Eski Türk lehçelerinden; Çağdaş Türk lehçeleri ile bu lehçelerin yöre ağızlarından; Yaygın Türkiye Türkçesi ile Türkiye Türkçesi yöre ağızlarından yararlanarak hep birlikte çalışacak, çalışmalarımızı bu sitede yayınlayacağız.Söz uçar, yazı kalır. Yazdıklarımız kalsın, sürekli, bengi olarak kalsın, istedik:Bitigsiz işig bek tutumaz köñül

Köñülke ışanma, biti ay ogul.

[Yazılmamış işi berk(sağlam) tutamaz bellek

Belleğe güvenme, yaz ay oğul(evlât)] - 2778. beyit. KUTADGU BİLİG - 1069 yılı.Gönlümüzde, gözümüzde olan ülküyü daha geniş kesimlere aşılayalım, dedik. Belleğimizde olanlar belleklerde yankılansın, gözümüzde olan gözlere yansısın, istedik:Köngül kimni sevse körür közde ol

Közün kança baksa uçar yüzde olKöngülde negü erse arzu tilek

Agız açsa barça tilin sözde ol.

[Gönül kimi - neyi severse göz (sürekli) onu görür,

Göz nereye bakarsa, o orada uçuşur.Gönüldeki istek dilek ne ise,

Ağzını açsa, dilinde hep o olur.] -3480. ile 3481. beyitler. - KUTADGU BİLİG.Ulu yolbaşçılarımız: Kırım Türk’ü Gaspıralı İsmail Beğ’in, Yolluğ Tigin’in, Kaşgarlı Mahmut’un, Balasagunlu Yusuf’un, Ali Şir Nevai’nin, Fahreddin Mubarekşah’ın, Bergamalı Kadri’nin, Kazan Türk’ü Reşit Rahmeti Arat ile Sadri Maksudi Arsal’ın, Başkurt Türk’ü Abdülkadir İnan’ın, Özbek Türk’ü Münevver Kari ile Çolpan’ın, Kazak Türk’ü Mağjan Jumabay ile Muhtar Avazov’un, Bekir Sıtkı Çobanzade’nin, Hakas Türk’ü Nikolay Federoviç Katanov’un, İran Türk’ü Ali Tebrizli’nin, Azerbaycan Türk’ü Ferhat Zeynalov’un..

TDK çatısı altında Türk dili için çalışmalar yapan başta Mustafa Kemal Atatürk, Velet Çelebi İzbudak, Kilisli Rifat Bilge, Uşaklı Besim Atalay olmak üzere yüzlerce dilcimizin, Türklükbilimcimizin izinde!Türk Dili İçin! Türk düşüngüsü(tefekkürü, felsefesi) için! Türk ülküsü için!

Hep birlikte!Bir olalım, iri olalım, diri olalım!

Diğer Türk Toplulukları
Bu haberle ilgili yorumlar
yorum yapmak ve yorumları okumak icin Üye girişi yapınız


 

 
 
 

Bu sitede bir sitebizden.com ürünü olan portalbizden paketi kullanılmaktadır.