Dilde Birlik ve Dilde Türkçeleşme Akımı portalbizden
 
   
 
 
Bilgiler
   
 
Bölümler
   
 

Üye Alanı

 
Sifrem?
Üye Ol
 
 
Bağlantılar
    Türk Dil Kurumu

 
 
 
ATASÖZLERİMİZ

ATASÖZLERİMİZ

Adem SÜPÇİN

Budun (ulus, millet) kavramı tarih içerisinde gelişip olgunlaşan bir kavramdır. Kuşkusuz budun olmanın, olabilmenin çok sayıda koşulu vardır. Bunlar arasında örgütlü bir yapı kurmak, belirli bir bölgede egemenlik ileri sürmek, budun olma ınancının bütün toplumca taşınması gibi gereklilikler sayılabilir.

Toplumbilim düşünürlerinin vardığı sonuca göre: Budun, ulus olmanın en önemli gerekliliklerinden birisi de dil birliğidir.

Türklerin bir budun olarak bulundukları yerlere egemen olmaya başlamaları çok eskidir. Bunda ortak atadan gelen Türk topluluklarının bir arada, birlik içerisinde olma bilincinin etkisi büyüktür.

Çok kez bir budunun toplulukları çok uzak yerlerde, birbirinden kopuk bir biçimde yaşamak durumunda kalırlar. Bu topluluklar bir dönem öz dillerini unutup başka dilleri de konuşmaya başlamış olabilirler. Bu topluluklarda ortak bir budun olma bilinci yaşıyorsa ortak bir dili, en azından ortak kökten türemiş, kolayca anlaşılabilir sözlerden oluşmuş bir dili konuşma ülküsü de kendiliğinden yaşatılacaktır. Bunun için bu topluluklar yeniden bir budun olabilmek için öncelikle dil birliğini kurarlar.

Yahudiler binlerce yıl bir ülkeleri olmadan birbirlerinden ırakta yaşamalarına, birçok topluluğu ana dillerini unutmasına karşın yeniden bir budun olma kararına vararak önceliklerini de dil birliğine vermişlerdir. Öyleyse bir budun olmak ülküsüne koşan toplulukların dil birliğini sağlamaları gerekmektedir.

Bilindiği üzere bir dilin söz dizimini, söz varlığını, anlam enginliğini yaşatarak o toplumun da birlik ile dirliği sağlayan en önemli varlıklarından biri de atasözleridir. Atasözleri budunların düşünce yapısını, elbilgisini (kültürünü), ortak düşüngü (felsefe) yapısını ortaya koymaktadır.

Değişik yerlerde yaşayan Türk topluluklarının benimsediği atasözlerinin birbirine benzer yapıda olduğu, benzer öğütlerde bulunduğu, benzer söz kurgusunu taşıdığı, benzer erdemleri aşıladığı görülmektedir. Ayrıca elimizdeki eski kaynaklarda belirtilen atasözlerinin de bugün yine değişik Türk toplulukları içerisinde yaşamakta olduğu da bir gerçektir.

Budunumuzun eski çağlardan beri benimsediği ilkeleri gösteren atasözlerinin bugün de yaşamakta olması değişik Türk toplulukları arasında kullanıldığının belirlenmesi çalışmaları ortak dil bilincine erişmekte bir basamak olacaktır.

Bundan böyle sitemizde Atasözlerimiz üzerine yapacağımız çalışmaları yayınlayacağız. Kuşkusuz sitemizi izleyip inceleyenler de kendi bilgilerini üleşirlerse bu çalışmalar derinlemesine ilerleyecektir.

Bu kutlu konuya “KUTADGU BİLİG”den çok eski bir Türk atasözü ile sonlandıralım:

 

Ukuş körki til ol, bu til körki söz;

Kişi körki yüz ol, bu yüz körki köz.

[Kavrayış - anlayış görkü - bezeği dildir, o dilin görkü söz;

Kişi görkü yüzdür, yüzün görkü-bezeği göz.]

-274. beyit- KUTADGU BİLİG - Yusuf Has Hacib. -11.y.y. Karahanlı Türkçesi.

 

 

av.ademsupcin@hotmail.com

 

Diğer Atasözlerimiz
Bu haberle ilgili yorumlar
yorum yapmak ve yorumları okumak icin Üye girişi yapınız


 

 
 
 

Bu sitede bir sitebizden.com ürünü olan portalbizden paketi kullanılmaktadır.